Dovolenka Duchonka Land

 

Zmluvné podmienky detského tábora Duchonka Land

  1. uhradiť celkovú sumu za pobyt okrem zaplatenej zálohy a po odpočítaní získaného bonusu , najneskôr v deň nástupu na tábor,po príchode , v hotovosti
  2. cena pobytu je zmluvnou cenou medzi dodávateľom a objednávateľom

Storno podmienky:

  1. klient - objednávateľ má právo zrušiť účasť na pobyte písomným oznámením.
  2. zrušenie účasti nastane momentom doručenia tohoto oznámenia dodávateľovi.
  3. V prípade ochorení a úrazov Vám bude záloha vrátená celá bez storna
  4. klientovi bude vrátená zaplatená záloha znížená o následujúce storno poplatky:

Storno poplatky : ak klient stornuje zmluvu o poskytnutí služieb do

100 dní, potom je poplatok 5,-€

do 100-70 dní, potom je poplatok 10,-€

do 70 - 50 dní, potom je poplatok 20,-€

do 50 - 20 dní, potom je poplatok 30,-€

do 20 -    0 dní, potom je poplatok 40,-€

V prípade prehlásenia klienta na iný termín turnusu sa neúčtujú žiadne storno poplatky.

Osobné veci : Peniaze a cenné veci majú možnosť klienti dať do úschovy dodávateľovi služieb v  Duchonka Lande , ktorý nenesie hmotnú zodpovednosť za osobné veci a majetok klientov (oblečenie, obuv, mobilné telefóny,fotoaparáty, kamery,šperky, vreckové, lieky a iné hodnoty),ktoré si nezverili do úschovy pre prípad poškodenia, zničenia, straty či krádeže.

Účastník pobytu sa zaväzuje uhradiť v hotovosti prípadné škody ním spôsobené v Duchonka Lande.

 

Súčasťou zmluvných podmienok je ustanovenie o ochrane osobných údajov spoločnosťou euDEAL Zifčák, s.r.o. prevádzkovateľ Duchonka Land. V súlade so zákonom č.122/2013 Z.z. vyplňte prosím prihlášku na pobyt s uvedením osobných údajov účastníka pobytu za účelom:  uzatvorenia PRIHLÁŠKY NA Dovolenku v DUCHONKA LAND - ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB, - informovania o aktuálnych obchodných oznámeniach, ponukách a akciách zo strany prevádzkovateľa, - vyjadrenia súhlasu s prípadným zverejnením skupinovej, individuálnej fotografie alebo video záznam účastníkov tábora na webovej stránke prevádzkovateľa www.duchonkaland.sk , www.komunikujeme.com a na facebooku. - sprístupnenia osobných údajov účastníka tretej osobe s ktorým má prevádzkovateľ uzatvorený zmluvný vzťah v súlade so zákonom §8, ako daňový poradca, programátor a grafik webovej stránky - vedenia evidencie osobných údajov v informačných systémoch pre potreby účtovných a daňoých povinností prevádzkovateľa .

INFOLINKA
0905 430 751

euDEAL ZIFČÁK, s.r.o.
Duchonka Land
956 22 Prašice

zifcakfoto

Kontakt:
Ing. František Zifčák

Mobil: 0905 430 751
zifcak@duchonkaland.sk

Príjazdová mapa

Tábory pre dospelých
Tábory pre dospelých
Tábory pre dospelých
výlet na Topoľčianske Podhradie
cesta na Podhradie
Príprava na hru
atraktívne hry
riešenie úlohy
oddych pred obedom
bazén pre oddych
bazén tábora
taborový bazén
Disko nálada
mládež akceptuje hry
disko viac krát za pobyt

INFOLINKA 0905 430 751

Seo servis | © Ing. František Zifčák