Dovolenka Duchonka Land

 

Zmluvné podmienky detského tábora Duchonka Land

  1. uhradiť celkovú sumu za pobyt okrem zaplatenej zálohy a po odpočítaní získaného bonusu , najneskôr v deň nástupu na tábor,po príchode , v hotovosti
  2. cena pobytu je zmluvnou cenou medzi dodávateľom a objednávateľom

Storno podmienky:

  1. klient - objednávateľ má právo zrušiť účasť na pobyte písomným oznámením.
  2. zrušenie účasti nastane momentom doručenia tohoto oznámenia dodávateľovi.
  3. V prípade ochorení a úrazov Vám bude záloha vrátená celá bez storna
  4. klientovi bude vrátená zaplatená záloha znížená o následujúce storno poplatky:

Storno poplatky : ak klient stornuje zmluvu o poskytnutí služieb do

100 dní, potom je poplatok 5,-€

do 100-70 dní, potom je poplatok 10,-€

do 70 - 50 dní, potom je poplatok 20,-€

do 50 - 20 dní, potom je poplatok 30,-€

do 20 -    0 dní, potom je poplatok 40,-€

V prípade prehlásenia klienta na iný termín turnusu sa neúčtujú žiadne storno poplatky.

Osobné veci : Peniaze a cenné veci majú možnosť klienti dať do úschovy dodávateľovi služieb v  Duchonka Lande , ktorý nenesie hmotnú zodpovednosť za osobné veci a majetok klientov (oblečenie, obuv, mobilné telefóny,fotoaparáty, kamery,šperky, vreckové, lieky a iné hodnoty),ktoré si nezverili do úschovy pre prípad poškodenia, zničenia, straty či krádeže.

Účastník pobytu sa zaväzuje uhradiť v hotovosti prípadné škody ním spôsobené v Duchonka Lande.

 

Súčasťou zmluvných podmienok je ustanovenie o ochrane osobných údajov spoločnosťou euDEAL Zifčák, s.r.o. prevádzkovateľ Duchonka Land. V súlade so zákonom č.122/2013 Z.z. vyplňte prosím prihlášku na pobyt s uvedením osobných údajov účastníka pobytu za účelom:  uzatvorenia PRIHLÁŠKY NA Dovolenku v DUCHONKA LAND - ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB, - informovania o aktuálnych obchodných oznámeniach, ponukách a akciách zo strany prevádzkovateľa, - vyjadrenia súhlasu s prípadným zverejnením skupinovej, individuálnej fotografie alebo video záznam účastníkov tábora na webovej stránke prevádzkovateľa www.duchonkaland.sk , www.komunikujeme.com a na facebooku. - sprístupnenia osobných údajov účastníka tretej osobe s ktorým má prevádzkovateľ uzatvorený zmluvný vzťah v súlade so zákonom §8, ako daňový poradca, programátor a grafik webovej stránky - vedenia evidencie osobných údajov v informačných systémoch pre potreby účtovných a daňoých povinností prevádzkovateľa .

INFOLINKA
0905 430 751

euDEAL ZIFČÁK, s.r.o.
Duchonka Land
956 22 Prašice

zifcakfoto

Kontakt:
Ing. František Zifčák

Mobil: 0905 430 751
zifcak@duchonkaland.sk

Príjazdová mapa